U

Start » Learning Center » Guides » NIS 2-direktivet

NIS 2-direktivet

NIS 2-direktivet är nu publicerat och nedräkningen börjar för den tidsfrist som organisationer i EU har för att anamma direktivet. I oktober 2024 börjar direktivet att gälla och då måste alla som berörs ha anpassat sina verksamheter. Bland annat gäller det uppdaterade direktivet för fler sektorer, fler tillägg och ett ökat fokus på kryptering.

Har du koll på NIS 2? Lär dig om direktivet i vår guide!

Relaterade artiklar