U

Start » Learning Center » Guides » 8 råd när du startar med informationssäkerhetsarbete

8 råd när du startar med informationssäkerhetsarbete

Dagens digitala värld ställer nya, högre krav på informationssäkerhet eftersom ett uppkopplat samhälle visserligen innebär många fördelar och möjligheter, men öppnar också fler vägar för attackerare att ta sig in i datorer och/eller system.

För att höja beredskapen finns nu nya lagar. Dessa ställer krav på aktörer som levererar samhällsviktiga tjänster att höja informationssäkerheten. Det är dock inte alltid så lätt att veta var man ska börja.

Läs vår guide och få åtta råd om hur du börjar med ditt informationssäkerhetsarbete!

Relaterade artiklar