U

Start » Learning Center » Blogg » Försvaret behöver pålitliga cybersäkerhetslösningar – gör du?

Försvaret behöver pålitliga cybersäkerhetslösningar – gör du?

Kunder inom försvarsindustrin har hårda krav

Alla kan inte vara producent för försvarsindustrin. Att designa, utveckla och producera produkter för det nationella säkerhetssegmentet kräver kontroll av alla aspekter i utvecklingsprojektet såväl som alla aspekter av produkten. Ingen fråga kan lämnas öppen, svar måste lämnas.

Frågorna sträcker sig från “vem har tillgång att ändra designen?” och “har produktionspersonalen korrekt säkerhetstillstånd?” till “hur kan man se till att det inte finns några hemliga kanaler?” och “hur ser vi till att ett internt fel inte påverkar säkerheten?”.

 

betrodd

 

Lösningar med hög säkerhet behövs

Försvarsindustrin kräver Lösningar med hög säkerhet. Säkerhet är något som måste inkluderas från början av en produktdesign med rätt utvecklingsprocesser och säkerhetsmekanismer. Det kan inte läggas till eller testas i efterhand.

Högsäkerhetslösningar är mycket mer än den tekniska funktionalitet en produkt tillhandahåller.

 

Varje steg i utvecklingen, från design till eftermarknad, måste kontrolleras för att säkerställa hög säkerhet.

 

Alla kunder kan dra nytta av denna kunskap

Eftersom vi är en pålitlig leverantör för försvarsorganisationer, har produkterna vi erbjuder väl beprövade i mycket operativa miljöer, har flera säkerhetsfunktioner för att mildra försvarsrelaterade hot och används för kommunikation upp till TOPPSECRET.

 

topp hemligt

 

Vi använder denna kunskap dagligen när vi designar lösningar för alla kunder, i alla segment, inklusive kritisk infrastruktur och den privata sektorn. Med våra produkter och tjänster kan kunder dra full nytta av digitaliseringen utan att äventyra säkerheten. Eftersom våra produkter är framtidssäkra är dagens kritiska information väl skyddad även med morgondagens tekniska utveckling.

Vill du lära dig mer om våra högsäkerhetsprodukter för cybersäkerhet? Besök vår produktöversiktssida!

Relaterade artiklar