Hoppa till huvudinnehåll

Know-how

I det här avsnittet har vi samlat delar av vår kunskap om cybersäkerhet. Vi beskriver några av de gemensamma utmaningar och frågeställningar som vanligtvis dyker upp i relation till cybersäkerhet.

Cybersäkerhet - vad är det?


Vad är cybersäkerhet och varför är det så viktigt? Hur börjar jag arbeta med informationssäkerhet?
Minska risken för cyberattacker genom att lära dig hur du blir cybersäker!

Varför är Informationssäkerhet så viktigt?


Vad är informationssäkerhet och varför behöver en organisation arbeta med systematisk informationssäkerhet? Vad kan brist på informationssäkerhet leda till? Lär dig mer om informationssäkerhet och hur du kommer igång med informationssäkerhetsarbetet.

Vad är nätverkssegmentering?


Att vara leverantör inom kritisk infrastruktur innebär många utmaningar, tex att integrera komplexa SCADA-system med affärssystem. Nätverkssegmentering är nödvändigt för att lyckas.

Vad är en datadiod?


En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer enriktat informationsutbyte.
Läs mer varför du behöver det och hur det kommunicerar med dubbelriktade protokoll.

5 saker du kan använda en datadiod till


Du kan använda en datadiod till mycket mer än du tror. Det finns otaliga lösningar, men här är fem användningssätt som du kanske inte visste om!

Hur gör man en säkerhetsskyddsanalys?


När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Hur gör man då en säkerhetsskyddsanalys?

Varför krävs produkter med hög assurans när säkerhetskraven är höga?


För att uppfylla höga säkerhetskrav måste du fokusera på assurans. Hög assurans garanterar förtroende för säkerhetsfunktionerna och det är därför produkter med hög assurans krävs när säkerhetskraven är höga. Lär dig mer om hur du mäter säkerhet och hur produkter med hög assurans görs.

När är en brandvägg inte tillräckligt?


Vet du när en brandvägg inte räcker för att skydda din information?
Och vet du vilken lösning du ska använda istället?

Hur uppnår man SCADA-säkerhet?


Grunden för allt arbete med informationssäkerhet, för alla bolag, är ett kontinuerligt och systematiskt arbetssätt.
Men vilka åtgärder är de viktigaste för att uppnå säkerhet i sina SCADA-system?

Totalförsvar – vad är det och varför behöver vi det?


Begreppet Totalförsvar nämns idag allt oftare. Vad innebär det egentligen och varför behöver vi det?

Kvantsäker kommunikation


För att skydda hemlig information från motståndare, är det absolut nödvändigt att vara framåt tänkande när det gäller informationssäkerhet. Detta är särskilt sant i kvantåldern där kvantdatorer kan knäcka dagens populäraste krypteringsalgoritmer.

Hur gör man en säker outsourcing?


Outsourcing är ett vanligt sätt att förbättra den tekniska plattformen och få tillgång till expertis för IT-behov i alla branscher. Det hjälper också till att sänka kostnaderna. Men vet du hur man gör en säker outsourcing?

Vad är NIS-direktivet?


NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur.
Lär dig hur.

Vad är digitalt ansvar?


Företag måste tänka på hur de tar sitt digitala ansvar. Detta ansvar innebär att arbeta med informationshantering på ett proaktivt och hållbart sätt.

Hur gör man en säker systemintegration?


Integration av olika system kanskapa mervärde men kan även förknippas med en säkerhetsrisk, så vet du hur man gör en säker systemintegration?

GDPR (General Data Protection Regulation)


Genom att lagstifta betydelsefulla rättigheter för den enskilde, och motsvarande skyldigheter för organisationer som hanterar informationen, överförs makten över informationen till den enskilde. Läs mer om GDPR.

Säker digitalisering - hur uppnår man det?


Digitalisering hjälper till att effektivisera arbetsflöden för att möta förväntningarna på tillgänglighet och skapa nya intäktsmöjligheter. Men hur kan man uppnå säker digitalisering?

Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen?


Vem gäller den nya svenska säkerhetsskyddslagen och vad säger den egentligen?
Läs mer här.

Bli expert på cybersäkerhet - Cybersecurity Academy


Bli expert på cybersäkerhet - lär dig de viktigaste stegen i Advenicas Cybersecurity Academy!