Hoppa till huvudinnehåll

Know-how

I det här avsnittet har vi samlat delar av vår kunskap om cybersäkerhet. Vi beskriver några av de gemensamma utmaningar och frågeställningar som vanligtvis dyker upp i relation till cybersäkerhet.

Cybersäkerhet - vad är det?


Vad är cybersäkerhet och varför är det så viktigt? Hur börjar jag arbeta med informationssäkerhet?
Minska risken för cyberattacker genom att lära dig hur du blir cybersäker!

Varför är Informationssäkerhet så viktigt?


Vad är informationssäkerhet och varför behöver en organisation arbeta med systematisk informationssäkerhet? Vad kan brist på informationssäkerhet leda till? Lär dig mer om informationssäkerhet och hur du kommer igång med informationssäkerhetsarbetet.

Vad är nätverkssäkerhet?


Nätverkssäkerhet kan användas på flera sätt för att skydda ditt nätverk. Eftersom alla verksamheter behöver använda internet och digitala tjänster är det viktigt att sätta gränser och se till att inget skadligt innehåll kan komma in i ditt nätverk – särskilt om du har känslig eller hemligstämplad information. Läs mer i vår know-how!

Vad är kryptering?


Viss information är inte avsedd för alla att se. Men hur säkerställer man att bara rätt personer kan läsa informationen? Det korta svaret är: kryptering. Men, vad är kryptering? I denna know-how kommer vi att förklara vad kryptering är och några av de viktigaste sakerna att veta.

När är en brandvägg inte tillräckligt?


Vet du när en brandvägg inte räcker för att skydda din information?
Och vet du vilken lösning du ska använda istället?

Hur du skyddar dig mot cyberattacker


Reportagen om cyberattacker ökar och ökar – men det kan vara svårt att veta hur man ska skydda sig mot detta hot.

Vad är nätverkssegmentering?


Att vara leverantör inom kritisk infrastruktur innebär många utmaningar, tex att integrera komplexa SCADA-system med affärssystem. Nätverkssegmentering är nödvändigt för att lyckas.

Vad är NIS-direktivet?


NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur.
Lär dig hur.

Vad innebär säkerhetsskyddslagen?


För vem gäller den svenska säkerhetsskyddslagen och vad säger den egentligen?

Läs mer här!

Varför är cybersäkerhet viktigt inom kritisk infrastruktur?


Verksamheter inom kritisk infrastruktur är avgörande för vårt samhälle eftersom de tillhandahåller viktiga tjänster såsom el, telekommunikation, transport, vatten etc. Därför är dedikerat arbete med konsekventa cybersäkerhetsåtgärder inom denna sektor av stor vikt.

Hur CISO:s kan möta sina utmaningar


En CISO står inför många utmaningar när de arbetar med cybersäkerhet. Vi har sorterat ut några av de största utmaningarna för CISO:s och hjälper dig att möta dem!

Varför krävs produkter med hög assurans när säkerhetskraven är höga?


För att uppfylla höga säkerhetskrav måste du fokusera på assurans. Hög assurans garanterar förtroende för säkerhetsfunktionerna och det är därför produkter med hög assurans krävs när säkerhetskraven är höga. Lär dig mer om hur du mäter säkerhet och hur produkter med hög assurans görs.

Vad är en Cross Domain Solution?


Cross Domain Solutions möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov. Men det finns olika typer av Cross Domain Solutions - enkelriktade och dubbelriktade. I denna know-how klargör vi skillnaderna och funktionaliteterna hos lösningarna.

Vad är en datadiod?


En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer ett enkelriktat informationsflöde.
Läs mer varför du behöver den och hur den kommunicerar med dubbelriktade protokoll.

Vad är en security gateway?


Vill du ha en lösning som skyddar din information? Security gateways är säkerhetsenheter som är utformade för att fokusera på informationsinnehållet snarare än de protokoll som används för att överföra informationen över nätverket. Läs mer om security gateways och hur du kan säkra din information i vår know-how!

5 saker du kan använda en datadiod till


Du kan använda en datadiod till mycket mer än du tror. Det finns otaliga lösningar, men här är fem användningssätt som du kanske inte visste om!

Hur uppnår man SCADA-säkerhet?


Grunden för allt arbete med informationssäkerhet, för alla bolag, är ett kontinuerligt och systematiskt arbetssätt.
Men vilka åtgärder är de viktigaste för att uppnå säkerhet i sina SCADA-system?

Hur gör man en zonindelning baserat på riskanalys enligt IEC 62443?


När man arbetar med cybersäkerhet och ska segmentera sina system i säkerhetszoner är det en god idé att använda sig av riskanalys. I denna text förklarar vi i detalj vad som är viktigt att tänka på när man genomför en riskanalys och en riskbaserad zonindelning enligt IEC 62443.

Totalförsvar – vad är det och varför behöver vi det?


Begreppet Totalförsvar nämns idag allt oftare. Vad innebär det egentligen och varför behöver vi det?

Kvantsäker kommunikation


För att skydda hemlig information från motståndare, är det absolut nödvändigt att vara framåt tänkande när det gäller informationssäkerhet. Detta är särskilt sant i kvantåldern där kvantdatorer kan knäcka dagens populäraste krypteringsalgoritmer.

Hur gör man en säkerhetsskyddsanalys?


När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Hur gör man då en säkerhetsskyddsanalys?

Vad är digitalt ansvar?


Företag måste tänka på hur de tar sitt digitala ansvar. Detta ansvar innebär att arbeta med informationshantering på ett proaktivt och hållbart sätt.

Säker digitalisering - hur uppnår man det?


Digitalisering hjälper till att effektivisera arbetsflöden för att möta förväntningarna på tillgänglighet och skapa nya intäktsmöjligheter. Men hur kan man uppnå säker digitalisering?

Hur gör man en säker outsourcing?


Outsourcing är ett vanligt sätt att förbättra den tekniska plattformen och få tillgång till expertis för IT-behov i alla branscher. Det hjälper också till att sänka kostnaderna. Men vet du hur man gör en säker outsourcing?

Hur gör man en säker systemintegration?


Integration av olika system kanskapa mervärde men kan även förknippas med en säkerhetsrisk, så vet du hur man gör en säker systemintegration?

Bli expert på cybersäkerhet - Cybersecurity Academy


Bli expert på cybersäkerhet - lär dig de viktigaste stegen i Advenicas Cybersecurity Academy!