Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

Presentation av Advenicas ledningsgrupp.

Marie Bengtsson

Marie Bengtsson, CEO and CFO

Anställd sedan 2014.

Utbildning: Civilekonom med examen från International University of Monaco 

Marie Bengtsson har jobbat som ekonomichef under stora delar av sitt yrkesliv. Närmast innan anställningen på Advenica arbetade Marie på Fitness24Seven med att bl.a. bygga upp ekonomifunktionen och var delaktig under fyra år i den enorma tillväxtresa som bolaget genomgick. Marie har även ett stort intresse i ledarskap och har gått div ledarskapsutbildningar bl.a. UGL och FUGL på Försvarshögskolan.

 
Lars Nagy

Lars Nagy, VP R&D

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Ingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola

Lars Nagy har många års chefserfarenhet och har senast arbetat som ansvarig för forskning och utveckling för MilDef AB. Lars har även arbetat som teknisk chef inom miljöteknik och har drivit sitt eget bolag inom ledarskapsutveckling och kvalitet för tekniska organisationer i Öresundsregionen. Lars drivs av sitt intresse för ledarskap och att tillsammans med sitt team utveckla befintliga system och processer, bidra till nya lösningar och leverera cybersäkerhet för att skydda bolag och kritisk infrastruktur.

 
Jonas Dellenvall

Heléne Bittmann, VP Sales

Anställd sedan 2018.

Utbildning: Officersexamen

Heléne Bittmann har mångårig erfarenhet som officer inom Flygvapnet, där hon innehaft en rad olika befattningar på både förbands- och högre stabsnivå, bland annat som projektledare för flera utvecklingsprojekt. Närmast kommer Heléne från Saab, där hon den senaste tiden verkat som Sales Director och Country Manager med fokus på delar av den europeiska marknaden. Tidigare har hon även arbetat inom Saabs affärsområde Surveillance/Electronic Warfare Systems.

 
Mikael Puska

Mikael Puska, CEO Advenica Oy

Anställd sedan 2017.

Utbildning: PD Business and Information Systems Engineering, Aalto University; Executive MBA, Hanken School of Economics och MMSc, National Defence University.

Mikael Puska har hela sitt yrkesverksamma liv verkat för en säker värld. Först som befäl inom det finska försvaret, KFOR, Eufor och Nato. Därefter som CIO på National Defence University samt som utvecklingschef och Cyber Intelligence Director på cyberssäkerhetsbolaget nSense (sedermera förvärvade av F-Secure) där hans huvudfokus var myndigheter och den offentliga sektorn. 

 
Markus Gursch

Markus Gursch, CEO Advenica GmbH

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Studier i business finance. 

Markus Gursch rekryterades i juli 2017 från Barracuda där han innehade flera ledande befattningar och under de senaste åren fokuserade på EMEA. Innan dess var han med och etablerade IT-säkerhetsbolaget phion AG (som förvärvades av Barracuda 2009). Han har även varit befäl inom det österrikiska försvaret.