Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

Presentation av Advenicas ledningsgrupp.

Marie Bengtsson

Marie Bengtsson, CEO and CFO

Anställd sedan 2014, CEO sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom med examen från International University of Monaco 

Marie Bengtsson har jobbat som ekonomichef under stora delar av sitt yrkesliv. Närmast innan anställningen på Advenica arbetade Marie på Fitness24Seven med att bl.a. bygga upp ekonomifunktionen och var delaktig under fyra år i den enorma tillväxtresa som bolaget genomgick. Marie har även ett stort intresse i ledarskap och har gått div ledarskapsutbildningar bl.a. UGL och FUGL på Försvarshögskolan.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

 
Patrik Åkesson

Patrik Åkesson, VP R&D

Anställd sedan 2021.

Utbildning: Studier i Systemvetenskap, Lunds Universitet

Patrik Åkesson har mer än 15 års chefserfarenhet i teknikföretag, och har lett både Svenska och internationella utvecklingsorganisationer. Patrik kommer senast från Axis Communications, och har tidigare haft bland annat Prevas, Tieto, Sony Ericsson och Purple Scout som uppdragsgivare. Med erfarenhet från både affärssidan och tekniksidan, i kombination med lång ledarerfarenhet, kan Patrik bidra med helhetsperspektiv på både strategisk och operativ nivå.

Aktier i Bolaget: 0

 
Thomas Carnehult

Thomas Carnehult, VP Product Management

Anställd sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik vid LTH, Lunds Universitet inklusive ett år vid ETH i Zürich, Product Management & Leadership Curriculum båda vid Ericsson University

Thomas har lång erfarenhet av Portfolio & Product Management och Cybersecurity från sina tidigare anställningar på Ericsson och RISE, Sveriges forskningsinstitut.

Aktier i Bolaget: 500

 

 
Mikael Puska

Mikael Puska, CEO Advenica Oy

Anställd sedan 2017.

Utbildning: PD Business and Information Systems Engineering, Aalto University; Executive MBA, Hanken School of Economics och MMSc, National Defence University.

Mikael Puska har hela sitt yrkesverksamma liv verkat för en säker värld. Först som befäl inom det finska försvaret, KFOR, Eufor och Nato. Därefter som CIO på National Defence University samt som utvecklingschef och Cyber Intelligence Director på cyberssäkerhetsbolaget nSense (sedermera förvärvade av F-Secure) där hans huvudfokus var myndigheter och den offentliga sektorn. 

Aktier i Bolaget: 0

 
Markus Gursch

Markus Gursch, CEO Advenica GmbH

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Studier i business finance. 

Markus Gursch rekryterades i juli 2017 från Barracuda där han innehade flera ledande befattningar och under de senaste åren fokuserade på EMEA. Innan dess var han med och etablerade IT-säkerhetsbolaget phion AG (som förvärvades av Barracuda 2009). Han har även varit befäl inom det österrikiska försvaret.

Aktier i Bolaget: 20 000