Hoppa till huvudinnehåll

Ägarförteckning

Lista över de största aktieägarna.

Senast uppdaterad 2019-03-29

 

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Familjen Linde 9 240 984 41,81 %
Fredrik Rapp 1 841 626 8,33 %
JPMEL Stockholm Branch 1 368 041 6,19 %
Banque Internationale a Luxembourg 1 085 000 4,91 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 051 936 4,76 %
BNP (knutet till Mikael Sandberg) 662 207 3,00 %
Mikael Sandberg 374 261 1,69 %
Sven Gruvstad 184 370 0,83 %
Jens Mjöen 178 690 0,81 %
Gunvald Berger 174 446 0,79 %
Timo Järvinen 166 904 0,76 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 161 532 0,73 %
Försäkrings AB Skandia 154 235 0,70 %
SIX, SIS AG, W8IMY 133 329 0,60 %
Håkan Johansson 130 000 0,59 %
Övriga 5 195 716 23,51 %
Totalt 22 103 277 100,00 %