Hoppa till huvudinnehåll

Ägarförteckning

Lista över de största aktieägarna.

Senast uppdaterad 2021-12-31

 

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Familjen Linde 14 010 721 38,2 %
Fredrik Rapp 7 408 215 20,2 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 837 622 5,0 %
Clearstream Banking S.A. Luxemburg 1 582 500 4,3 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 077 492 2,9 %
BNP Paris (knutet till Mikael Sandberg) 993 310 2,7 %
Hans Hillberg 377 124 1,0 %
Mikael Sandberg 374 261 1,0 %
Ye, Pei-Quan  310 239 0,8 %
Per Bernhult 270 180 0,7 %
Övriga 8 413 251 23,2 %
Totalt 36 654 915 100,00 %