Hoppa till huvudinnehåll

Ägarförteckning

Lista över de största aktieägarna.

Senast uppdaterad 2021-10-28

 

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Familjen Linde 14 031 676 38,3 %
Fredrik Rapp 7 408 215 20,2 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 700 865 4,6 %
Banque International a Luxembourg 1 575 000 4,3 %
BNP Paris (knutet till Mikael Sandberg) 993 310 2,7 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 936 422 2,6 %
Hans Hillberg 377 124 1,0 %
Mikael Sandberg 374 261 1,0 %
Ye, Pei-Quan  310 239 0,8 %
Per Bernhult 270 180 0,7 %
Övriga 8 677 623 23,7 %
Totalt 36 654 915 100,00 %