Hoppa till huvudinnehåll

Ägarförteckning

Lista över de största aktieägarna.

Senast uppdaterad 2020-12-31

 

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Familjen Linde 14 064 781 42,4 %
Fredrik Rapp 3 908 215 11,8 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 013 541 6,1 %
Banque International a Luxembourg 1 575 000 4,8 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 091 523 3,3 %
BNP Paris (knutet till Mikael Sandberg) 993 310 3,0 %
Hans Hillberg 376 924 1,1 %
Mikael Sandberg 374 261 1,1 %
Coeli Wealth Management AB (knutet till Per Wargéus) 300 000 0,9 %
Ye, Pei-Quan 287 128 0,9 %
Övriga 8 170 232 24,6 %
Totalt 33 154 915 100,00 %