U

SecuriVPN Three Domain Separation – White Paper #01

SecuriVPN Three Domain Separation – White Paper #01

What you will learn from this White Paper This Technical White Paper about Three Domain Separation gives you a brief overview of VPN and different VPN management methods. It is described why Three Domain Separation is a paradigm shift in VPN management. You will also...
Produktutveckling med hög assurans – White paper #06

Produktutveckling med hög assurans – White paper #06

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper Advenica erbjuder lösningar för cybersäkerhet som möter de allra högsta säkerhetskraven. Produktutvecklingen på Advenica skiljer sig på olika sätt från traditionellt utvecklingsarbete. Våra kunder kräver att vi med hög...
Cryptography in a Quantum Age – White Paper #07

Cryptography in a Quantum Age – White Paper #07

What you will learn from this White Paper Interested in an overview of quantum computing and its impact on cryptography? I denna tekniska vitbok går vi igenom en översikt av kryptografi genom att ta upp ämnen som viktiga distributionsutmaningar och...
High assurance product development – White paper #08

High assurance product development – White paper #08

What you will learn from this White paper Advenica offers solutions for cybersecurity that meet the highest security requirements. Our product development differs in many ways from traditional development as our customers require us to demonstrate that our solutions...