U

Attacker mot kritisk infrastruktur – vad kan hända?

Attacker mot kritisk infrastruktur – vad kan hända?

El, vatten och kommunikation. Det är några av de saker som vi behöver i vårt samhälle idag för att kunna leva som vi vill, samt i vissa fall överleva. Därför är kritisk infrastruktur så som el, vatten och kommunikation attraktiva mål för attackerare som vill skapa oro...
10 åtgärder för SCADA-säkerhet

10 åtgärder för SCADA-säkerhet

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är en benämning som används för system för övervakning och styrning av processer inom industrin och inom kritisk infrastruktur. De processer som dessa system styr och övervakar är ofta av väldigt känslig karaktär och...