Hoppa till huvudinnehåll

Försäkra ditt företags dagliga verksamhet

Näringslivet är en direkt måltavla för många cyberattacker, vilket gör det strategiskt och taktiskt klokt att skydda den information som ditt företag inte har råd att förlora. Verksamheter som är beroende av IT-system för drift, övervakning och styrning är särskilt utsatta. Otillräcklig säkerhet äventyrar inte bara dagens konkurrenskraft utan även framtidsutsikterna.

Cybersäkerhet för företag

Många typer av företag och organisationer är mål för allvarliga cyberattacker. Till exempel hanterar banker och försäkringsbolag en hel del känsliga och personliga uppgifter som måste skyddas. Detta ökar behovet av cybersäkerhet för företag.

En av konsekvenserna av den snabba digitaliseringen är de nya och förändrade behoven av säkerhet för information och teknik. Nya utmaningar uppstår också när olika system kommunicerar med varandra. Med teknikutveckling som omfattar Big Data, Internet of Things och API-lösningar är det enkelt att skapa innovativa lösningar utan tekniska hinder. Allt är anslutet och all information kan lagras och bearbetas för att skapa mervärde.

 

Direktiv för företag och organisationer

Det finns mer specifika regler och riktlinjer för vissa sorters företag och organisationer, till exempel banker. Riktlinjerna från den europeiska bankmyndigheten, EBA, är europeisk standard för hantering av säkerhets- och IT-risker. Dessa beskriver hur banker, fondbolag och leverantörer av betalningstjänster inom EU ska hantera sina interna och externa risker kopplat till IT och säkerhet. Förhoppningsvis ska detta minska sannolikheten för attacker, dataläckor, avbrott och intrång. Bland annat beskrivs det att säkerhetsåtgärder bör tas fram och implementeras för att mildra de IT- och säkerhetsrisker som finansinstitut utsätts för. Viktigt att veta är att riktlinjer från EBA har samma rättsliga status som Finansinspektionens allmänna råd och de aktörer som omfattas är alltså skyldiga att motivera eventuella avsteg från tillämpningen. 

 

 

Hur man höjer säkerheten för företag

Det kan bli väldigt dyrt att inte skydda sin information. För att skydda känsliga system och konfidentiella data är Advenicas Datadioder det säkraste alternativet. Funktionen för en datadiod är att låta data passera framåt, samtidigt som data blockeras i motsatt riktning. Och eftersom det inte är programvara kan det inte attackeras direkt av skadlig kod, vilket resulterar i hög säkerhet. Varje organisation som använder känslig information har stor användning av en datadiod för att skydda sin värdefulla information och för att uppnå ett säkert utbyte av data.

För att ytterligare minska potentiella attackvektorer och samtidigt ge säker och selektiv åtkomst till systemen från fjärrnätverk, bör en gateway för kontrollerat informationsutbyte – ZoneGuard – implementeras. Genom att använda Advenica ZoneGuard med säker fjärraccess kontrolleras åtkomst och hot mot fjärrmässig anslutning reduceras kraftigt och effektivt i övergången mellan den osäkra och den skyddsvärda miljön. All information valideras och transformeras, vilket innebär att känslig information förblir inom det skyddade nätverket och skadlig kod kan inte spridas.

Att importera filer till säkra miljöer är ett annat område som utgör ett betydande säkerhetshot om inte filerna saneras ordentligt före överföringen. Genom att använda File Security Screener tillhandahålls en hög säkerhetsövergripande lösning med effektiva och automatiserade motåtgärder genom skanning av skadlig kod och CDR (Content Disarm and reconstruction). Samtidigt säkerställs separering för de anslutna nätverken. File Security Screener ger en effektiv, skalbar och pålitlig lösning för säker filimport.
 

Lösningar som tar hand om affärerna