Datum: 2024-03-19

Plats: Kistamässan, Stockholm

Under kommande Mötesplats Samhällssäkerhet ställs frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering? En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och handlingskraft och tar avstamp i ett samarbete i fred som leder till effektiv samverkan i kris och krig.

Nästan alla aktörer är överens om att samarbete och samverkan över gränserna mellan civilt och militärt, mellan offentligt och privat samt med civilsamhället är nödvändigt och att det väsentligt ökar motståndskraften.

Advenica medverkar som utställare tillsammans med T-kartor – kom och träffa oss!