U

Advenicas valberedning inför årsstämman 2023 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 28 april 2022 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3)...

Ny ordförande i Advenicas valberedning inför årsstämman 2021

I ett pressmeddelande den 30 oktober 2020 meddelade Advenica hur valberedningen inför årsstämman 2021 skulle se ut. Nu har det tagits ett nytt beslut om vem som blir valberedningens ordförande och Anders Berglund kommer att ersätta Emma Linde på denna post....

Advenicas valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 2 maj 2019 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses...

Advenicas valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 25 april 2017 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de tre (3)...