U

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Juli – september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev – 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till – 2,2 (- 3,4) MSEK. Kassaflödet...