U

Advenica joins Swedish Standards Institute

Members of the committee will assist in establishing new standards and technical reports as well as reviewing, suggesting changes and updates to international standards within the area of Information Security. The most known standard within the area is probably the...

Advenica ny medlem i Swedish Standards Institute

Kommitteens medlemmar hjälper till vid upprättandet av nya standarder och tekniska rapporter genom att granska, föreslå ändringar och uppdateringar på internationella standarder inom området informationssäkerhet. Den mest...