U

Advenica går med i WASP Research Arena for Operational Data

WASP Research Arenas (WARA) är en brygga mellan forskning och industri som erbjuder en plattform för samverkan mellan ledande forskning och industri. Det skapar en möjlighet till att bidra till signifikanta genombrott för industrin inom dess forskningsområden. Området...
När korrekt information spelar en avgörande roll

När korrekt information spelar en avgörande roll

Den innovativa lösningen möjliggör insamling av fler typer av data, med högre upplösning och i en snabbare takt än tidigare. Denna datamängd används för att driva avancerade maskininlärningsalgoritmer, vilket...

Advenica inleder samarbete med Radar

För att nå ut till viktiga intressenter inom detta området har Advenica inlett ett samarbete med RadarEco. Syftet är att via Radars nätverk och med hjälp av deras erfarenhet och kompetens skapa plattformar för att kommunicera och...