U

Advenica inleder partnerskap med Nixu

Säker digitalisering är en stor utmaning för de flesta organisationer idag. För att skydda värdefull information inser fler företag och myndigheter vikten av att använda cybersäkerhetslösningar med hög assurans....

Advenica inleder partnerskap med OPSWAT

Att skydda sin information med hjälp av olika cybersäkerhetslösningar är något som alltfler företag och myndigheter inser vikten av. Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och...

Advenica inleder partnerskap med CGI Sverige

Cybersäkerhet blir allt viktigare i dagens digitaliserade värld. Alltfler företag och myndigheter inser vikten av att ha ett ordentligt skydd för IT-miljön för att värna känslig information. Advenica har i 25 år levererat...

Advenica inleder partnerskap med Dustin i Finland

Genom avtalet kommer Dustin kunna erbjuda Advenicas säkerhetsklassade produkter till sina kunder som har behov av avancerade IT-lösningar för att skydda sin information och garantera ett säkert informationsutbyte.  Advenicas avtal med Dustin...