U

Advenica becomes integration partner to Axis Communications

Surveillance Networks always have high security requirements and therefore are more often than not closed off from any outside connections.  Advenica aims at providing integrated, high assurance, state of the art Cross Domain Solutions (CDS) on the edge of...

Advenica blir integrationspartner till Axis Communications

Nätverk för övervakning har alltid höga säkerhetskrav och är därför ofta bortkopplade från externa anslutningar. Advenica kommer nu att tillhandahålla integrerade, toppmoderna Cross Domain Solution lösningar...