U

Advenica: Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning för helåret 2014 Omsättning 38,0 (30,1) MSEK. Rörelseresultat (EBIT) -11,6 (-7,0) MSEK. Resultat efter skatt -9,7 (-5,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,1 (-9,2) MSEK. Resultat efter skatt per...

Advenica: Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning för helåret 2014: Omsättning 38,0 (30,1) MSEK. Rörelseresultat (EBIT) -11,6 (-7,0) MSEK. Resultat efter skatt -9,7 (-5,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,1 (-9,2) MSEK. Resultat efter skatt per...