U

Advenica offentliggör utfall av företrädesemission

Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission som beslutades av Bolagets styrelse den 9 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Totalt har 6 813 444 aktier,...

Advenica offentliggör tilläggsprospekt

Advenica AB (publ) ("Advenica" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes...