U

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta på årsstämman Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 25 april 2019, dels...

Kallelse till extra bolagsstämma

Rätt att delta på årsstämman Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 4...

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta på årsstämman Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 maj...