U

Bristande cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur

De utmaningar och möjligheter som finns framöver för att öka informationssäkerheten i anläggningar för kritisk infrastruktur är viktigt att belysa och diskutera. Advenica genomför därför en seminarie-turné...

Advenica tecknar partneravtal med slovenska DSC

Valet av DSC som partner bygger på deras breda affärsnätverk och långa erfarenhet från försäljning i den adriatiska regionen. Advenica:s produkter förstärker också DSC:s befintliga produktsortiment av...

Advenica levererar cybersäkerhet till svensk myndighet

Advenica har under flera år levererat liknande utrustning till denna svenska myndighet och beställningen avser komplettering till befintlig VPN-utrustning. Den är godkänd enligt högsta säkerhetsklassificering i både Sverige (Top...