U

Advenica: Offentliggörande av prospekt

ProspektEtt prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs idag och hålls, tillsammans med anmälningssedel,tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advenica.com, samt på Evlis hemsida www.evli.com.Prospektet samt anmälningssedeln kan...