U

Advenica går med i WASP Research Arena for Operational Data

WASP Research Arenas (WARA) är en brygga mellan forskning och industri som erbjuder en plattform för samverkan mellan ledande forskning och industri. Det skapar en möjlighet till att bidra till signifikanta genombrott för industrin inom dess forskningsområden. Området...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center är ett forskningssamarbete mellan 5 svenska universitet och ett stort antal mjukvaruintensiva, hårdvarubaserade produktföretag, främst i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Software Center har som mission att avsevärt...