U

Intervju av Redeye med Advenicas VD om Q3-rapporten

Redeye är en ledande aktör inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking inom Life Science och Technology och de fungerar som certified adviser till Advenica. Efter släppet av Bolagets Q3 rapport den 25/10 gjorde Redeye en intervju med...

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023: Lönsam tillväxt

1 januari – 31 mars 2023 Omsättningen uppgick till 45,9 (20,7) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,3 (-6,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-6,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6...