U

Advenica går med i WASP Research Arena for Operational Data

WASP Research Arenas (WARA) är en brygga mellan forskning och industri som erbjuder en plattform för samverkan mellan ledande forskning och industri. Det skapar en möjlighet till att bidra till signifikanta genombrott för industrin inom dess forskningsområden. Området...

Advenica: Bokslutskommuniké 2023

1 oktober – 31 december 2023 Omsättningen uppgick till 45,8 (46) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (8,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (8,5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8...

Ändrat datum för Advenicas Bokslutskommuniké för 2023

Datumet för Advenicas bokslutskommuniké har tyvärr blivit fel på hemsidan. Publiceringen av kommunikén kommer att ske den 19 februari 2024 och inte den 16 februari som det felaktigt stått. För ytterligare information,...

Advenica får order värd 16 MSEK från svensk myndighet

Advenica har lång erfarenhet av att arbeta med kunder som ställer mycket höga krav på säkerhetsteknologin – kunder som kräver lösningar som värnar den mest skyddsvärda informationen. En ny order på tjänster, såsom underhåll, omvärldsbevakning och vidareutveckling,...