U

Advenica: Bokslutskommuniké 2023

1 oktober – 31 december 2023 Omsättningen uppgick till 45,8 (46) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (8,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (8,5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8...

Advenica: Bokslutskommuniké 2021

1 oktober – 31 december 2021 Omsättningen uppgick till 55,8 (37,1) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,2 (5,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 13,7 (4,6) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till...

Advenica: Bokslutskommuniké 2018

1 oktober – 31 december 2018  Omsättningen uppgick till 12,4 (33,1) MSEK.  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,1 (0,9) MSEK.  Resultatet efter skatt uppgick till -15,5 (0,7) MSEK.  Kassaflödet från den löpande...

Advenica: Bokslutskommuniké 2017

1 oktober – 31 december 2017 Omsättningen uppgick till 33,1 (13,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,9 (-5,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (-4,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till...

Advenica: Bokslutskommuniké 2016

Advenica vinner stororder och får genombrott på Enterprise-marknaden 1 oktober – 31 december Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 (17,4) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet blev -5,4 (-2,6)...