U

Advenica tecknar partneravtal med Combitech Finland

Avtalet ger Advenica och det finska bolaget möjlighet att förstärka sina marknadspositioner. Genom att kombinera Advenicas cybersäkerhetslösningar med Coys teknikkonsulttjänster och affärsnätverk, kan företagen gemensamt...

Advenica: Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning för helåret 2014 Omsättning 38,0 (30,1) MSEK. Rörelseresultat (EBIT) -11,6 (-7,0) MSEK. Resultat efter skatt -9,7 (-5,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,1 (-9,2) MSEK. Resultat efter skatt per...

Advenica: Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning för helåret 2014: Omsättning 38,0 (30,1) MSEK. Rörelseresultat (EBIT) -11,6 (-7,0) MSEK. Resultat efter skatt -9,7 (-5,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,1 (-9,2) MSEK. Resultat efter skatt per...

Advenica tecknar flerårssavtal med FMV värt minst 18 MSEK

Enligt avtalet kommer Advenica tillhandahålla tjänster för utrustning som man redan tidigare har levererat till FMV. Tjänsterna är främst grundtillsyn, systemunderhåll, utbildning och tekniska utredningar. – Advenica och FMV...