U

Start » Central administration av SecuriVPN

Central administration av SecuriVPN

För att förenkla arbetet med att komma igång och driftsätta nya instanser av fjärrövervakning och fjärrkonfiguration finns det en färdig paketering av de applikationer som behövs för detta ändamål. Denna lösning består av en virtuell maskin på vilken de applikationer som behövs för drift av SecuriVPN installerats och integrerats. Virtualiseringsmiljö är VMware och gästoperativsystem är Red Hat Enterprise Linux 8.

Ingående delar

Remote Administration Server (RAS)

 • Uppdatering av konfigurationer
 • Fjärrövervakning av kryptoenheter
 • Styrning (t.ex. kommunikationstester)

Configuration Coordinator

 • Lagring och distribution av systemkonfigurationer

Databaser (KSS DB) för konfigurationer och nyckelbindningar

 • Lagring av aktiva och inaktiva systemkonfigurationer
 • Koppling mellan klienter och nycklar
 • Regelverk för nyckelserver

Apache Tomcat Servlet container

 • Plattform för att köra webbapplikationer i Java

NTP server

 • För distribution av tid till resten av systemet

RSyslog server

 • För insamling av logghändelser

SSH-server

 • Möjliggör säkra fjärranslutningar till systemet

 

Den virtuella maskinen konfigureras med ett nätverksgränssnitt (se bilden nedan) som delas mellan de olika tjänsterna såsom kommunikation mot administrations-bryggan (AGW), nyckelservern (KS) och kommunikation med Configuration Application. Även administration av systemet utförs via detta gränssnitt.