SecuriRAM

USB-minnen för data-in-motion används ofta för att överföra information mellan olika system. Bristande rutiner för hur enheterna ska användas riskerar att känslig information hämnar i fel händer eller att skadliga program sprids mellan systemen. SecuriRAM förändrar användning av USB-minnen från lagring av information till överföring av information.

SecuriRAM är ett självraderande USB-minne som är framtaget för överföring av en begränsad mängd information. USB-minnet utmärker sig genom sin förmåga att antingen manuellt, via användaren, eller automatiskt radera befintligt innehåll efter 24 timmars inaktivitet. Detta ger organisationer och företag möjligheten att arbeta proaktivt och kunna begränsa oavsiktligt informationsutbyte. Varje radering av minnet minskar kraftigt risken för spridning av virus och skadlig kod.

Security level

Resources