Hoppa till huvudinnehåll
IIoT and Industry 4.0 security challenges

Säkerhetsutmaningarna med IIoT och Industry 4.0

23 Nov 2021

Industrial Internet of Things (IIoT) och Industry 4.0 möjliggör en högre grad av automatisering samt underlättar förbättringar av produktivitet och effektivitet, vilket innebär ekonomiska fördelar. Men med utbredningen av IIoT uppstår nya säkerhetsproblem. För att undvika risken för cyberattacker måste industrier och företag som börjar arbeta med IIoT höja säkerhetsnivån.

 

Vad är IIoT?

Industrial Internet of Things (IIoT) avser sensorer, styrdon och andra kontrollenheter som är nätverksanslutna med industriella applikationer. Anslutningen möjliggör datainsamling, utbyte och analys samt en högre grad av automatisering genom att använda molntjänster för att förfina och optimera processkontrollerna.

 

IoT vs IIoT

Vad är skillnaden mellan Iot och IIoT? Båda har samma bas av tillgänglighet samt intelligenta och anslutna enheter. Den enda skillnaden är användningsområdena och användarna. Medan IoT oftast används av konsumenter, används IIoT för industriella ändamål såsom tillverkning, övervakning och ledningssystem.

 

Industry 4.0

 

IIoT och den fjärde industriella revolutionen 4.0

Den fjärde industriella revolutionen (eller Industry 4.0) är den pågående automatiseringen av traditionell tillverknings- och processindustri med hjälp av modern smart teknik. Storskalig maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) och Internet of Things (IoT) är integrerade för ökad automatisering samt förbättrad kommunikation och kontroll. Smarta maskiner som kan analysera och diagnostisera problem utan behov av mänskligt ingripande skapas. Utan tillgängligheten och datan som IIoT tillhandahåller, skulle Industry 4.0 inte existera, än mindre vara lika viktig för effektiviteten.

 

Vilka är fördelarna med IIoT?

IIoT har många fördelar. Här är de tre största fördelarna:

  1. Ökad produktivitet och effektivitet – Denna nya plattform möjliggör datainsamling, utbyte och analys, vilket möjliggör förbättringar av produktivitet och effektivitet.
  2. Förbättrad kvalitet – Genom att minska manuella processer och uppgifter kan tillverkare minimera den största risken med manuell arbetskraft – mänskliga fel.
  3. Minskade kostnader – IIoT-lösningar erbjuder verktyg för att sänka kostnader och generera mer intäkter. Datadriven insikt i verksamhet, produktion, marknadsföring, försäljning med mera kan hjälpa företag att styra verksamheten i en mer lönsam riktning.

 

Säkerhetsöverväganden med IIoT

När IIoT blir vanligare uppstår nya säkerhetsproblem. Varje ny enhet eller komponent som ansluts till IIoT är en potentiell risk. Det kan vara svårt att upprätthålla säkerheten när antalet anslutningar ökar.

Att inte investera i cybersäkerhet kan undergräva fördelarna med IIoT och Industry 4.0!

 

Osäkra IIoT-system kan få flera negativa och svåra konsekvenser, till exempel driftsstörningar och monetära förluster.

 

IIoT

 

Hur du bör hantera säkerhetsutmaningarna med IIoT

Många säkerhetsproblem i samband med IIoT härrör från brist på grundläggande säkerhetsåtgärder. Säkerhetsluckor som exempelvis exponerade portar, otillräcklig autentiseringsmetod och föråldrade applikationer bidrar till ökad risk.

För att åtgärda detta krävs lösningar som kan separera och kontrollera dataflöden. Genom att tillämpa segmentering med högassuransprodukter bevaras den fysiska åtskillnaden mellan känsliga nätverkssystem samtidigt som helt säker kommunikation möjliggörs. Resultatet är skydd på hög nivå.

Med detta på plats är loggning av säkerhetsdata nästa prioritet. Genom att övervaka inloggningar, misslyckade inloggningsförsök, transaktioner, USB-användning med mera kan du komma fram till effektiva förebyggande åtgärder som vid behov även kan införas omedelbart.

I korthet krävs följande lösningar:

  • Separera IT och OT fysiskt med zonindelning
  • Använd en datadiod i zongränsen för dataflöden ut från OT
  • Tillämpa allowlisting av information i zongränsen

 

Advenica har lång erfarenhet av lösningar där nätverk kan isoleras fysiskt samtidigt som information kan utbytas på ett säkert sätt. Våra lösningar gör det möjligt att påskynda digitaliseringen utan att äventyra OT-systemens tillgänglighet och integritet.

Vill du veta mer om säker IT/OT-integration? Läs vår lösningsbeskrivning "Säker IT/OT-integration"

Behöver du fler råd om hur du bäst hanterar säkerhetsutmaningarna med IIoT? Varmt välkommen att kontakta oss