Skip to main content

Säker digitalisering med hjälp av whitelisting - White Paper #12

Asset 1

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper

I detta White Paper behandlar vi hur du uppnår säker digitalisering genom att styra dina informationsflöden enligt principen ”whitelisting”.

  • Vad är den praktiska skillnaden mellan whitelisting och blacklisting?
  • Vad sker om man inte uppdaterar sin white- eller blacklist?
  • Är en whitelist alltid det bättre valet?
  • Hur kan man arbeta för att möjliggöra mer whitelisting?