Skip to main content

Nätverkssegmentering - fundamentalt för informationsäkerhet - White paper #13

Nätverkssegmentering begränsar skadan vid en cyberattack. Utan segmentering finns det risk att känslig information kan läckas eller manipuleras samt att malware och ransomeware sprider sig okontrollerat och snabbt.
 


I detta White Paper svarar vi på frågor såsom:

  • Varför behövs nätverkssegmentering?
  • Vad händer utan nätverkssegmentering?
  • Vilken typ av separation behövs och när?
  • Räcker brandväggar?

 

Vi ger dig också några tips på vägen när du har bestämt dig för att arbeta med nätverkssegmentering. Läs mer om nätverkssegmentering här!

 

New call-to-action