Skip to main content

Nätverkssegmentering - fundamentalt för informationsäkerhet - White paper #13

Asset 1

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper

Nätverkssegmentering begränsar skadan vid en cyberattack. Utan segmentering finns det risk att känslig information kan läckas eller manipuleras samt att malware och ransomeware sprider sig okontrollerat och snabbt.
I detta White Paper svarar vi på frågor såsom:

  • Varför behövs nätverkssegmentering?
  • Vad händer utan nätverkssegmentering?
  • Vilken typ av separation behövs och när?
  • Räcker brandväggar?

Vi ger dig också några tips på vägen när du har bestämt dig för att arbeta med nätverkssegmentering.

Läs mer om Nätverkssegmentering här.