Skip to main content

Write your Master’s Thesis at Advenica

AI-baserad adaptiv filtrering

Beskrivning
Informationsflöden i ett system behöver i vissa lägen filtreras för att uppnå en hög nivå av säkerhet. Filtreringen kan bygga på att tillåta eller inte tillåta viss typ av information. Misstänkta informationsflöde eller ett informationsflöde som skiljer sig från det normala ska förhindras att passera. Hur kan man använda AI för att automatiskt filtrera flödet där man inte från början vet vilken typ av information som finns?

Målet med examensarbetet är att bygga en AI-baserad mjukvarudemonstrator och ta fram algoritmer för att analysera olika sorter av anomalier i informationsflödet.

Tillgängligt våren 2022

Exempel på frågor att besvara:

  • Hur kan man lära ett filter vilken information som ska tillåtas respektive inte tillåtas?
  • Vilken algoritm är lämplig att använda sig av?
  • Vilken processorkraft går åt till upplärning respektive efterlevnad av filtrets regler?
  • Vilken information behöver en administratör ta ställning till?
  • Hur kan informationen som tillåts aggregeras till en nivå där en administratör med enkelhet kan se om filtret gör rätt?  

Förkunskap / intressen

  • AI/machine learning
  • Programmering
  • Mjukvaru-arkitektur
  • Cybersäkerhet
  • Säkerhet