Skip to main content

GDPR - ett hot som kan vändas till en möjlighet - White paper #03

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper

GDPR (General Data Protection Regulation) är den kommande dataintegritetslagstiftningen som börjar gälla inom EU från och med den 25 maj 2018.

Många företag har redan hört talas om lagstiftningen, eller snarare om det faktum att en organisation kan bötfällas med flera procent av sin omsättning om man misslyckas med att följa lagen.

I Advenicas White Paper som är författat av Jonas Dellenvall, CTO på Advenica, kan du läsa om vilka rättigheter den nya dataintegritetslagstiftningen för med sig för den enskilde individen och råd om hur GDPR-anpassningen bör se ut.

Texten publicerades ursprungligen i tidningen CFOworld.