För att ge ett fullständigt skydd för SCADA-system inom OT bör cybersäkerhetslösningar med hög assurans, såsom Cross Domain Solutions-lösningar, användas. Cross Domain Solutions möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer därav. Advenica har en rad olika Cross Domain Solutions – både för enkelriktat informationsutbyte och för dubbelriktat informationsutbyte.

Advenicas kontor i Österrike har nu fått en ny order från energibolaget Wiener Netze GmbH. Den nya ordern är värd 1,3 MSEK, avser Cross Domain Solution-lösningar samt rådgivning & utveckling och kommer att levereras under 2022.

"Att garantera datasäkerhet har blivit ett av de största problemen för stora kritisk infrastruktur-anläggningar såsom energibolag. För att ge skydd för de känsliga OT-systemen behöver dessa kunder lösningar med hög säkerhetsnivå. Vi är mycket glada över att kunna stödja Wiener Netze GmbH i deras informations-säkerhetsarbete. Med hjälp av våra produkter kan Wiener Netze på ett tillförlitligt sätt fortsätta att leverera el, gas, fjärrvärme och data till miljontals människor i Wien och dess förorter" säger Markus Gursch, CEO Advenica GmbH .

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 kl. 08.15.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se