Software Center är ett forskningssamarbete mellan 5 svenska universitet och ett stort antal mjukvaruintensiva, hårdvarubaserade produktföretag, främst i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett företag och vad det betyder för hur du behöver bedriva produkt-utveckling, säkerställa gränssnitt till kunder, förändra dina affärsmodeller, etc. Forskningen är fokuserad på FoU och produktsidan och bedrivs ute på medlemsföretagen. Läs mer om Software Center här.

"Genom vårt deltagande i Software Center kan vi ta del av och applicera den allra senaste forskningen kring effekterna av den digitala transformationen i mjukvaruintensiv produktindustri. Detta stärker ytterligare vår förmåga att ligga i framkant vad gäller arbetsmetodik och verktyg, vilket direkt bidrar till hög kvalitet, snabba leveranser och sänkt kostnad för våra kunder" säger Patrik Åkesson, VP R&D, Advenica.

"Vi tycker det är oerhört spännande att Advenica valt att gå med i Software Center. Bolagets profil med kunskap inom säkerhet på högsta nivå kommer att vara en viktig tillgång framåt för den forskning vi bedriver" säger Jan Bosch, Director, Software Center.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 12.45.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se