U

Start » Trettio år av cybersäkerhet – vart är vi på väg?

Trettio år av cybersäkerhet – vart är vi på väg?

Advenica firar 30 år i år och när vi startade, 1993, hade bara 1,7 procent av svenskarna tillgång till internet. Idag är siffran närmare 100 procent. Digitaliseringen har effektiviserat mycket i vårt samhälle och underlättat vår vardag. Men den digitala säkerheten hänger inte med i samma takt. Tekniken för informationssäkerhet utvecklas hela tiden, men införandet av nya digitala lösningar sker snabbare än införandet av cyberskydd. Frågan är om, och i så fall när, dessa båda utvecklingslinjer möts.

Advenicas 30-årsjubileum i informationssäkerhetens tjänst har sett många milstolpar. Den 30 mars kommer vi tillsammans med några inbjudna experter från bland andra MUST att presentera några av dessa på vårt kontor i Malmö. Med en blick mot framtiden och hur den ökade digitaliseringen av samhället kan och bör mötas av ökade satsningar på säkerhet. Cybersäkerhet är en av vår tids stora utmaningar och att lösa dessa är en väsentlig del av vårt totalförsvar och en säker uppkopplad värld. 

–    Robusta system krävs om organisationer ska kunna leverera stabila och ibland samhällsväsentliga tjänster, säger Marie Bengtsson, VD på Advenica. Vi är idag så pass beroende av digitala tjänster att ett avbrott ofta får stora konsekvenser, som i sin tur indikerar att man behöver ha en hög säkerhetsnivå och alternativa arbetssätt och metoder tillgängliga för att leverera sina tjänster.

Trots årtionden av digitaliseringsutveckling och stärkt säkerhet har dessa inte följts åt, utan utvecklingen ser schematiskt ut som nedan. I en ideal värld skulle dessa ha följts åt parallellt. 

–    Glappet ökar och med det också större och större förluster och kostnader för företag, samhället och privatpersoner, säger Marie Bengtsson. Att digitaliseringen skulle avstanna för att på så sätt möta säkerhetsbehoven är inte troligt. Samhällsutvecklingen är också sådan att cybersäkerhet blir en allt viktigare komponent i Sveriges totalförsvar. Att stärka investeringarna i säkerhet är därför av största vikt. 
 

För ytterligare information, kontakta:
Petra Lamorell | Marknad- och kommunikationschef | petra.lamorell@advenica.com | 0723–850220

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2023 kl. 09.40.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.