U

Home » Sven Gruvstad avgår från Advenicas styrelse

Sven Gruvstad avgår från Advenicas styrelse

Efter många års engagemang i Advenica har Sven Gruvstad beslutat att avsluta sitt styrelseuppdrag i bolaget. Förutom styrelsearbetet har Sven även varit operativt verksam i Advenica under 15 års tid i positioner som CFO och Vice VD. Sven var bl.a. en nyckelperson i att förbereda och genomföra bolagets notering i september 2014. ”Sedan jag lämnade …

Efter många års engagemang i Advenica har Sven Gruvstad beslutat att avsluta sitt styrelseuppdrag i bolaget. Förutom styrelsearbetet har Sven även varit operativt verksam i Advenica under 15 års tid i positioner som CFO och Vice VD. Sven var bl.a. en nyckelperson i att förbereda och genomföra bolagets notering i september 2014.
”Sedan jag lämnade min operativa roll har jag följt hur den nya ledningsgruppen på ett mycket professionellt sätt hanterar bolagets möjligheter och utmaningar, och därmed känns det naturligt för mig att nu överlämna stafettpinnen till den nya ledningen och styrelsen”, säger Sven Gruvstad.
”Sven Gruvstad har bidragit stort i styrelsearbetet under många år och vi beklagar att han lämnar oss, men Svens önskan om att trappa ned får vi förstås respektera”, säger styrelsens ordförande Lars Grönberg.
Bolaget önskar Sven Gruvstad lycka till i framtiden. Sven Gruvstad är fortsatt en av Advenicas större ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Grönberg, Styrelseordförande, +46 (0)46 38 60 50, ir@advenica.com
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.