U

Home » Stefan Egerstad ny CFO i cybersäkerhetsbolaget Advenica AB

Stefan Egerstad ny CFO i cybersäkerhetsbolaget Advenica AB

Stefan Egerstad har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Advenica AB, med tillträde i början av andra kvartalet 2014. Han efterträder Sven Gruvstad som fortsätter med andra uppdrag inom bolaget.

Stefan har tidigare bland annat arbetat som koncern CFO för Procator, Auriant Mining och Zodiak Media samt varit dotterbolags VD inom IKEA-koncernen. Stefan har också arbetat som auktoriserad revisor hos EY och PwC och arbetade då främst med transaktioner och Corporate Finance-frågor.

– Med Stefan får vi en CFO med över 10 års bred erfarenhet av ekonomi och finans. Vi är därför mycket glada över att kunna rekrytera Stefan, säger Andreas Linde, VD i Advenica. Stefan har betydande erfarenhet av såväl Corporate Finance och transaktioner som av förändringsarbete och ekonomistyrning i internationella verksamheter. Han är starkt operativ och affärsinriktad, något som vi värderar högt, avslutar Andreas Linde.

– Det känns mycket spännande med möjligheten att få ta sig an rollen som CFO i en växande och dynamisk verksamhet som Advenica, säger Stefan Egerstad. Jag är starkt motiverad att med min kompetens och erfarenhet ytterligare stärka Advenica.

För ytterligare information kontakta:

VD Andreas Linde 070-838 66 71, andreas.linde@advenica.com

CFO Stefan Egerstad 0702-99 88 67, stefan.egerstad@advenica.com

Om Advenica

Advenica utvecklar produkter och lösningar inom IP-baserade nätverk baserat på ett dokumenterat säkerhetskunnande inom kryptering av digital information. Advenica är ett av endast fyra europeiska bolag som har VPN-produkter som cerifierats på högsta säkerhetsnivå (SECRET UE / EU SECRET) inom EU. Gemensamt för bolagets kunder är deras behov av extraordinära säkerhetslösningar som t.ex. myndigheter, försvarsorganisationer och privata företag. 2013 omsatte Advenica cirka 30 Mkr och har cirka 50 anställda i Sverige, Nederländerna och Österrike. www.advenica.com

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.