U

Start » Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i Finland

Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i Finland

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har vunnit en ny order för produkter och tjänster från en kund inom den offentliga sektorn i Finland.

Behovet av cybersäkerhetslösningar med hög assurans fortsätter att växa. Advenica etablerade ett kontor i Helsingfors i slutet av 2016, och sedan dess har Advenica Oy utvecklas starkt med fokus på kunder inom nationell säkerhet, offentlig sektor och kritisk infrastruktur på den finska marknaden.

Den nyligen tecknade ordern, värt 7,6 MSEK, avser både Advenicas produkter och tjänster. Kunden är en organisation i den offentliga sektorn i Finland och leveransen planeras till Q3 och Q4 2019. Branschens karaktär och omständigheter avseende leverans och kund innebär att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

“Vi märker en tydligt ökande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som uppfyller myndigheter och organisationers höga krav på informationssäkerhet. Med framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden” säger Mikael Puska, CEO, Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 11.45.


Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.