U

Home » Ny order från Försvarets materielverk på Advenicas kryptoprodukter – värde 19,5 MSEK

Ny order från Försvarets materielverk på Advenicas kryptoprodukter – värde 19,5 MSEK

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har erhållit en order från Försvarets materielverk (FMV) på hårdvarukrypterade VPN-produkter. En affär värd cirka 19,5 MSEK med leverans under andra kvartalet i år.

Sedan länge är Advenica en väletablerad leverantör av cybersäkerhetslösningar inom National Security, både i Sverige och internationellt. De hårdvarukrypterade produkterna baseras på Advenicas patenterade VPN-teknologi och uppfyller den svenska försvarsmaktens krav för att kunna kommunicera information klassad som TOP SECRET. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

Nätverkskryptering gör att organisationer med nationella säkerhetsintressen kan skapa krypterade tunnlar, Virtual Private Network (VPN), genom öppna nätverk. Dessa förhindrar all slags obehörig dataåtkomst och manipulation, vilket gör det möjligt att utbyta sekretessbelagd information på ett säkert sätt.

Beställningen från FMV omfattar hårdvarukrypterade VPN-produkter. Ordervärdet uppgår till cirka 19,5 MSEK med leverans under andra kvartalet 2018.

“Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet i dagens politiskt volatila världsläge. Det krävs lösningar som håller militär standard för att värna den mest skyddsvärda informationen. Med kvantdatorförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden”, säger Einar Lindquist, VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, CEO Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com  

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 15.30.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.