U

Start » Kommuniké från extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Idag, den 3 januari 2019, hölls extra bolagsstämma i Advenica AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 18 december 2018 om företrädesemission av högst 6 315 222 aktier. De som på avstämningsdagen den 8 januari 2019 är registrerade som aktieägare i Advenica erhåller en (1) teckningsrätt för varje ägd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 789 402,75 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 10 januari 2019 till och med den 24 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2019 kl. 16:00. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.