U

Start » Huvudägarna i Advenica överlåter aktier till befintliga investerare i bolaget

Huvudägarna i Advenica överlåter aktier till befintliga investerare i bolaget

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har informerats om att bolagets huvudägare, familjen Linde och Sven Gruvstad, träffat överenskommelse med en investerargrupp bestående av befintliga investerare i Advenica om överlåtelse av aktier i bolaget. Totalt överlåter familjen Linde 300.100 aktier, motsvarande 2,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget, och Sven Gruvstad 81.204 aktier, motsvarande 0,6 procent. Efter överlåtelserna innehar familjen Linde 5.873.115 aktier, motsvarande 46,5 procent och Sven Gruvstad 996.396 aktier, motsvarande 7,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

I investerargruppen som förvärvat aktier ingår bl.a. de större aktieägarna Bison Holdings Limited / Mikael Sandberg, Qamcom Technology AB / Infotech i Väst AB, Elephant Holdings S.A. och LMK Forwards AB, d.v.s. de investerare som redan hösten 2012 investerade i Advenica. Transaktionen visar att investerarna har ett långsiktigt intresse av att delta som aktiva ägare i Advenica och bidra till att vidareutveckla bolagets verksamhet.

Aktieöverlåtelserna har skett efter godkännande från Evli Bank Plc. enligt det avtal om lock-up som träffades i samband med listningen av bolagets aktier på First North.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Lars Grönberg, 070-727 54 55

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 08.00.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på www.advenica.com.

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.