U

Start » Försvarets Materielverk beställer kryptoprodukter till ett värde av 27 MSEK

Försvarets Materielverk beställer kryptoprodukter till ett värde av 27 MSEK

FMV har lagt en beställning på ytterligare enheter av hårdvarukrypterad VPN från Advenica, med beräknad leverans i december 2017.

SecuriVPN för nationers informationssäkerhet

Advenicas hårdvarukryptering nyttjas för skyddande av den högsta nivån av skyddsvärd information inom Försvarsmakten, och är dessutom godkänt för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information för EU.

Utmärkande för Advenicas hårdvarukrypterade VPN-produkter är hög tillförlitlighet, kvant-dator-säkrad teknik, samt enkel administration och hantering.

“Att skydda information från avancerade cyberattacker har i dagens samhälle blivit en utmaning som organisationer allt oftare ställs inför. Vi är stolta över att kunna bidra till Sveriges cyberförsvar med produkter som SecuriVPN och som är utvecklad för att skydda organisationers mest värdefulla information”, säger Andreas Häglund, VP Sales National Security, Advenica AB.

Genom att använda nätverkskryptering kan organisationer skapa krypterade tunnlar genom öppna nätverk. Krypterade tunnlar, Virtual Private Network (VPN), förhindrar all slags obehörig dataåtkomst och manipulation och gör det möjligt för organisationer att på ett säkert sätt utbyta sekretessbelagd information.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 8.45. 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.