U

Start » Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 6 juli 2020. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA är 30 juli 2020 och nya aktier kommer att bokas in på respektive depå/VP-konto den 5 augusti 2020. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Advenicas aktiekapital till 4 144 364,375 SEK och antal aktier uppgår till 33 154 915 st.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämndes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020 kl.11.25.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.