U

Start » Finska partnern Combitech Oy beställer Advenicas nya datadiod

Finska partnern Combitech Oy beställer Advenicas nya datadiod

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har mottagit en beställning på två SecuriCDS Data Diode DD1000I från finska partnern Combitech Oy.

Detta är ännu en order av vår nyligen lanserade produkt vilket bekräftar att vi har uppnått en hög produktkvalitet och att vi möter kundernas efterfrågan på funktionalitet.

”Vi har tillsammans med Combitech gjort en stor insats i att utvärdera och anpassa vår lösning så att den möter kundernas behov på den finska marknaden”, menar Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB. “Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Combitech och att vi tillsammans tillhandahåller bra lösningar för våra gemensamma kunder i Finland.”

”Vi har valt att samarbeta med Advenica för deras erfarenhet kring högassuransprodukter och att de är villiga att tillmötesgå våra önskemål på anpassning enligt våra kunders krav”, säger Pekka Blomberg, CEO, Combitech Oy. “Vi har på kort tid lyckats väl i vårt samarbete och är förhoppningsfulla i att ytterligare beställningar kan bli aktuella.”

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om Combitech Oy

Combitech Oy is a Finnish company specialized in security and defence solutions and services. We build security together with our customers. Our knowledge and skills in security and defence related software development and in project management guarantee success in any project. www.combitech.fi

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.