U

Home » Finsk order värd 4,5 MSEK för Advenica

Finsk order värd 4,5 MSEK för Advenica

En kund inom den finska offentliga sektorn vänder sig till Advenica för cybersäkerhetslösningar med hög säkerhet.

Advenica fortsätter sin stabila tillväxt i Finland. Sedan etableringen av ett kontor i Helsingfors i slutet av 2016 har flera finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantörens certifierade krypterings- och segmenteringsprodukter.

Den nya beställningen görs av en kund i den finska offentliga sektorn, är värd 4,5 MSEK och avser både Advenicas produkter och tjänster. Leverans planeras till Q3 och Q4 2019. Branschens art och omständigheterna beträffande leveransen och kunden innebär att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

“Med denna nya order tar vi ännu ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Det finns en tydligt växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet – och våra unika cybersäkerhetslösningar med hög assurans passar då perfekt” säger Mikael Puska, CEO, Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl. 11.45.


Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.