U

Start » Finsk kund lägger order värd 9 MSEK på Advenicas produkter och tjänster

Finsk kund lägger order värd 9 MSEK på Advenicas produkter och tjänster

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har fått en ny order på från en finsk kund inom den offentliga sektorn. Ordern gäller cybersäkerhetsprodukter med hög assurans samt tjänster.

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhetslösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och etablerade sig i slutet av 2016 i Helsingfors, Finland. Sedan dess har flera finländska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantörens certifierade krypterings- och segmenteringsprodukter.

Den nya beställningen från en kund inom den finska offentliga sektorn är värd 9 MSEK och gäller både produkter och tjänster. Leverans planeras till hösten och vintern 2021.

"Vi arbetar med kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar med hög assurans för att kunna skydda den mest värdefulla informationen. Våra produkter uppfyller de allra högsta säkerhetskraven och med våra lösningar kan kunderna vara säkra på att förhindra intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information" säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2021 kl.15.45.   

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.