U

Start » Finsk kund inom den offentliga sektorn lägger order värd 2,4 MSEK på Advenicas Cross Domain Solutions-produkter och tjänster

Finsk kund inom den offentliga sektorn lägger order värd 2,4 MSEK på Advenicas Cross Domain Solutions-produkter och tjänster

Advenica har fått en order från en finsk kund inom offentlig sektor. Ordern är värd 2,4 MSEK och avser Cross Domain Solutions - produkter och tjänster.

Advenica tillhandahåller expertis och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk information upp till Top Secret-klassning. Med dessa lösningar kan länder, myndigheter och företag höja informationssäkerheten och digitalisera på ett ansvarsfullt sätt. Cross Domain Solutions-produkter möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer därav. Advenica har ett brett utbud av Cross Domain Solutions-produkter – både för enkelriktat informationsutbyte och för dubbelriktat informationsutbyte.

Det finska kontoret har nu fått en ny order på just Cross Domain Solutions, både produkter och tjänster. Ordern är värd 2,4 MSEK, kommer från en finsk kund inom den offentliga sektorn och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2022.

"Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Våra lösningar ger det nödvändiga säkerhetsskyddet så att inget informationsläckage kan inträffa. På så sätt skyddas känslig information och därmed har ytterligare ett steg mot en säkrare värld tagits" säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 10.33.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.