U

Start » En svensk myndighet väljer Advenicas lösningar för cybersäkerhet i ett nytt projekt

En svensk myndighet väljer Advenicas lösningar för cybersäkerhet i ett nytt projekt

En svensk myndighet väljer Advenicas innovativa teknik för att skydda sina informationsflöden. Beställningen gäller Advenicas senaste lösning ZoneGuard och ordervärdet är på cirka 800 000 SEK.

ZoneGuard säkerställer att endast information som är definierad av verksamheten i fråga får passera. Lösningen möjliggör för olika IT-system att kopplas samman trots olika säkerhetsklassningar och att utbyta information på ett säkert sätt.

Genom att möjliggöra säkra informationsutbyten ger ZoneGuard fördelar som förbättrade arbetsflöden, eliminerad manuell interaktion och öppnar upp för samverkan och innovation. Beställningen kommer levereras under hösten 2017.

“Dagens sofistikerade IT-brott kräver att verksamheter tänker om och börjar fokusera på vilken slags information de önskar ta del av och som får passera genom sina nätverk, istället för att endast hålla skadlig information ute. Detta är en betydelsefull order för Advenica då det gäller ett nytt projekt och vi är stolta över att de valt våra lösningar för att säkra sina informationsflöden”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017 kl.11.00.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och nås på +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.