U

Home » Einar Lindquist lämnar som VD och koncernchef för Advenica

Einar Lindquist lämnar som VD och koncernchef för Advenica

Einar Lindquist tillträdde som VD och koncernchef för Advenica i november 2015. ”Einar Lindquist har under sina år som VD och koncernchef inlett en strategiskt viktig och omfattande transformation av Advenica genom uppstart av det nya affärsområdet Enterprise Solutions samt utökad internationell närvaro via etablering av dotterbolag i Finland och Österrike. Under hans ledning har …

Einar Lindquist tillträdde som VD och koncernchef för Advenica i november 2015.

”Einar Lindquist har under sina år som VD och koncernchef inlett en strategiskt viktig och omfattande transformation av Advenica genom uppstart av det nya affärsområdet Enterprise Solutions samt utökad internationell närvaro via etablering av dotterbolag i Finland och Österrike. Under hans ledning har antalet kunder ökat betydligt och produkt- och tjänsteerbjudandet breddats. Styrelsen anser dock att det nu finns behov för en förändring av ledarskapet, då Advenica behöver utvecklas till nästa nivå och bland annat verkställa ett mer samordnat och offensivt försäljningsarbete. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Einar för hans insatser”, säger Anna Söderblom, styrelseordförande i Advenica.

Einar Lindquist lämnar positionen som VD och koncernchef per omgående men kommer att finnas tillgänglig för Advenica under uppsägningstiden.

Styrelsen inleder omedelbart rekrytering av ny VD. Marie Bengtsson, bolagets CFO, går in i rollen som tillförordnad VD tills en ny VD har tillträtt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, tel: +46 (0)70 940 90 01.

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 10.00. Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.